Välkommen!

Lotta Hammar dekor och måleri utför dekorativa interiörmålningar och färgsättningar av såväl privat som offentlig miljö.

Under de 18 år jag verkat i branschen har det alltmer blivit de traditionella teknikerna som jag använder mig av; trädådring, marmorering, trompe l´oeil-måleri, grisaille, väggfältsmåleri samt retuschering och återskapande av gamla, skadade, interiörmålningar.

Dekorationsmåleri innefattar många olika tekniker, stilar och tidsepoker som man sedan ska överföra i den beställda miljön. Varje projekt är en utmaning och jag är fortfarande lika ivrig över att få se slutresultatet.

Du kan även följa mitt arbete på bloggen Penseldrag!